Segons ens ha informat la Regidoria de Protecció Civil, Seguretat i Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú estem en el llindar d’informació per nivells elevats d’ozó troposfèric.

Quan els nivells d’ozó superen el llindar d’informació a la població (180 µg/m³ en 1 hora), d’acord a les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, els grups que poden ser particularment més sensibles com els infants, les persones amb asma, les que fan exercici físic a l’aire lliure i la gent gran, haurien de prendre les següents precaucions:

– Com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l’aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període comprès entre les 10 h i les 16 h, quan els nivells d’ozó són més alts.

– Es recomana als centres d’ensenyament i entitats que organitzen activitats per a infants o activitats esportives del nostre municipi que renunciïn a fer activitats que suposin esforços corporals a l’aire lliure durant les hores previstes de superació del llindar d’informació d’ozó a Vilanova i la Geltrú.

Si es supera els llindar d’alerta ( 240 µg/m³ en 1 hora) les recomanacions de prevenció s’estenen a tota la població.

L’ozó quan supera certs nivells a la zona més propera a la superfície terrestre pot esdevenir un contaminant atmosfèric. Es forma a partir de altres substàncies, anomenades precursors, que són bàsicament els òxids de nitrogen (NOx) i els compostos orgànics volàtils (COV), mitjançant reaccions fotoquímiques. És un dels gasos que pot tenir efectes adversos per a la salut humana quan es troba en concentracions superiors a les habituals. És un contaminant que no s’emet directament a l’atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre contaminants primaris com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. Les reaccions químiques entre aquests contaminants primaris necessiten una radiació solar intensa durant un període de temps prou llarg (un mínim de diverses hores) per formar l’ozó.

Deixa un comentari