La Plataforma pels Camins Escolars de Vilanova ha presentat un mapa virtual amb propostes d’actuació de millora amb el convenciment que el camí escolar és una part imprescindible d’un projecte de ciutat més sostenible i amable amb totes les persones, que aspira a un canvi en l’ordre de prioritats de l’espai públic, en benefici del vianant. S’ha treballat amb la convicció que actuar sobre l’entorn de les ciutats per fomentar l’activitat física de la població i l’autonomia personal dels infants, i disminuir l’ús del vehicle privat i la contaminació associada és treballar pel bé comú. S’han trobat 136 punts de millora gràcies a la col·laboració de 10 escoles, entre elles l’Escola Volerany. I tot plegat s’ha presentat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal que des de l’ens local es puguin portar a terme les actuacions corresponents per protegir les famílies en els camins escolars.

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Volerany ha participat en l’elaboració d’aquest estudi amb la realització d’enquestes als pares i mares i representants de les escoles sobre la procedència dels alumnes i la manera en la qual arriben al centre cada matí. El resultat va ser que el 80% de les famílies del Volerany realitzen el seu recorregut a peu, seguits d’un 18% que ho fan en cotxe i un 2% en bicicleta.

També s’ha contribuit a l’hora de proposar els possibles recorreguts d’arribada a l’escola i en la detecció de punts conflictius per proposar les actuacions per solucionar-los. En aquests recorreguts cal pacificar el trànsit, ampliar voreres (en molts casos molt estretes i ocupades amb fanals al mig impedint el pas de cotxets o gent amb mobilitat reduïda) i senyalitzar, per tal que s’identifiquin visualment de forma clara per donar suport i seguretat als infants que utilitzin el camí.

Els aspectes comuns de tota la xarxa de camins escolars són:

1. Zona30 en un radi de 500 metres dels centres educatius.

2. Senyalística específica camí escolar, acompanyada d’una campanya de sensibilització als centres escolars i a tota la ciutadania.

3. Passos de vianants en l’entorn dels centres educatius amb plataforma elevada, de manera que hagin de ser els automòbils els que canviïn de nivell i no els vianants.

4. Garantir un espai suficient d’accés pels vianants, còmode i segur, a l’entrada i sortida dels centres educatius.

Aquest sistema millora la seguretat dels infants, que van aprenent les normes de circulació i educació vial, la solidaritat, la convivència i coneixença entre els alumnes i adults i la salut. I és que actualment molts dels centres escolars de Vilanova i la Geltrú es troben en carrers amb molt volum de trànsit i a velocitats molt altes. N’és un exemple l’Escola Volerany, en ple centre de la ciutat, on es prioritza l’ús del carrer per part dels cotxes (sovint de les pròpies famílies dels centres) i no és segur, accessible, tranquil ni bonic pels qui van a l’escola en bicicleta o a peu. Es permet l’aparcament contra la normativa (sobre la vorera, en doble fila, etc) i es circula ràpid, amb ús habitual del clàxon o altres pràctiques poc cíviques. No són valors massa educatius.

En aquest enllaç trobareu el mapa interactiu on podeu clickar cadascun dels punts de color verd fosc per veure les problemàtiques detectades a l’entorn de l’Escola Volerany. I també us deixem el PDF del dossier que vam elaborar en la col·laboració amb la plataforma.

MAPA INTERACTIU

PDF DOSSIER CAMINS ESCOLARS

Deixa un comentari