El proper 20 de novembre es realitzaran les eleccions dins de l’Escola Volerany per ocupar una plaça que ha quedat vacant com a representant dels pares, mares o tutors legals dels alumnes dins del Consell Escolar. Però és cert que molts pares i mares es pregunten sovint què és això del Consell Escolar i per a què serveix.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de la direcció de l’escola, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, un representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: el creixement personal i social dels fills i filles. Les decisions que es prenen al Consell Escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares al consell escolar és tan important.

Els representants del Consell Escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Al Consell Escolar hi ha tres pares/mares que actuen com a contacte directe de les famílies i un altre en representació de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), transmetent tots els acords i temes tractats perquè els socis puguin rebre aquesta informació. A més, també s’encarrega de defensar les posicions de l’AFA dins del Consell Escolar.

Deixa un comentari