L’empresa Hort i Cuina és qui gestiona el servei. Fins el 28 de juny es poden realitzar les inscripcions pel servei d’acollida i menjador pel curs 2019-2020. Per fer-ho és necessari lliurar la fitxa d’inscripció que us podeu descarregar a l’apartat de Documents d’aquest web cuidadosament emplenada de 9h a 10:30h a l’oficina de l’AFA o deixar-la directament a la bústia de l’AFA o de l’escola.

El preu del servei de menjador per dia per als alumnes fixos és de 6,20€ per als socis de l’AFA i 6,90€ per als no socis. Pel que fa als alumnes esporàdics, té un cost de 6,70€ per als socis de l’AFA i 7,40 per als no socis. Pel que fa a l‘acollida, el soci fix pagarà 25€/ mes (aquesta quota es mantindrà sempre que hagi un mínim de 18 nens/es inscrits en aquest servei) i el no soci té un preu de 60€/mes. I els esporàdics el soci pagarà 1,95€ /dia i el no soci 4,20€/dia.

L’alumne que faci ús del menjador tres dies a la setmana de manera fixe, és a dir, durant totes les setmanes del mes es queda un mínim de tres dies per setmana, passarà a pagar el menú a preu de Fix. Les quotes es calcularan multiplicant el preu del menú pels dies que l’alumne farà ús del servei de menjador duran aquell període, sense tenir en compte dies festius, dies de lliure disposició, vacances i caps de setmana),

En quant a l’estona de lleure del migdia, s’organitzen una sèrie d’activitats, jocs, dinàmiques i tallers i si algun nen o nena no vol realitzar l’activitat dirigida se li respecta i tindrà joc lliure.

 

Deixa un comentari