Una de les tasques que duu a terme l’AFA és invertir en millores en les instal·lacions i l’equipament de l’escola, que contribueixin a fer més agradable i profitosa l’estada dels nostres fills i filles i redundin en una millora de la qualitat de l’ensenyament. Aquestes inversions, tenint en compte la restricció en la manca d’aportacions per part de les administracions públiques que les escoles públiques en general patim en els darrers anys, d’altra manera no es farien.

Així, a proposta de la direcció de l’escola i dels alumnes del centre, enguany hem aportat uns 9.000 euros distribuïts en tres actuacions que han significat una millora molt important per a les aules i els espais comuns de l’alumnat.

1. INSTAL·LACIÓ DE VENTILADORS

Amb l’objectiu de millorar el confort dels treballadors i alumnes els mesos de més calor, aquest any l’AFA ha instal·lat ventiladors a les aules, el menjador i altres espais comuns com l’aula de plàstica. I és que tots ells són espais especialment sensibles i on els infants han de poder estar-hi amb tranquil·litat i de forma confortable. Fins ara ens trobàvem amb el problema que a partir de la primavera hi havia aules en les quals s’havia de conviure amb temperatures altíssimes.

També s’ha instal·lat un calefactor a l’aula de psicomotricitat per combatre el fred a l’estona d’acollida, ja que és on els petits fan la migdiada.

2. PINTURA DE LES LÍNIES DE LA PISTA DEL PATI

Va ser una petició que va sortir dels nens i nenes en les reunions de delegats i subdlegats (de 3er a 6è) que ells i elles realitzen periòdicament amb la cap d’estudis i un representant de l’Associació de Famílies d’Alumnes. Ho demanaven també des d’extraescolars, sobretot des de futbol i bàsquet de competició, però també des dels grups base ja que les línies ja gairebé ni es veien i es feia difícil el joc.

3. DESFIBRIL·LADORS

L’AFA ha fet de l’Escola Volerany un espai de cardioprotecció amb la instal·lació d’equips de desfibril·ladors. Els espais cardioprotegits són els llocs que están equipats amb elements i recursos necessaris per a fer aquest tipus d’atenció en cas d’urgència. L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir atenció rápida a les persones que puguin patir algún problema del cor en un momento donat i activar el que s’anomena “cadena de supervivencia”.

Des de l’empresa contractada es realitzarà la formació a tot el personal del centre en temes de suport vital bàsic i utilització del desfibril·lador extern semiautomàtic (DEA).

En cursos anteriors s’han vingut desenvolupat actuacions en el mateix sentit, com la dotació de pissarres digitals, l’equipament de la sala d’actes per dur a terme l’activitat de teatre, i l’ampliació del fons de la biblioteca, servei que també gestionem des de l’AFA.

Fins el 31 d’agost es pot fer efectiva la quota anual de 40€ per fer-se soci o renovar la subscripció a l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Volerany.

Deixa un comentari