Després del cas de coronavirus a Vilanova i la Geltrú, l’Escola Volerany segueix el protocol que marca l’Administració en els casos de covid-19. Les mesures genèriques de protecció individual de l’alumnat enfront d’aquesta malaltia inclouen:

RENTAT DE MANS: Una de les mesures per prevenir el coronavirus en què més insisteixen les autoritats sanitàries de tot el món és rentar-se bé les mans. L’explicació, resumida, és que un dels elements que forma el coronavirus és una membrana de greix que el protegeix i que li permet sobreviure i propagar-se. Aquesta membrana de greix té un enemic mortal: el sabó. El sabó desfà tota l’estructura d’aquesta capa de greix i impedeix que el virus pugui sobreviure. És per això que l’alumnat s’haurà de rentar les mans amb sabó diverses vegades durant el dia com per exemple abans d’esmorzar o a la tornada de l’hora del pati.

TAPAR-SE LA BOCA O EL NAS AMB MOCADORS D’UN SOL ÚS: El coronavirus es transmet per via respiratòria a través de petites gotes respiratòries i pel contacte estret amb les secrecions infectades per això és tan important tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar i rentar-se les mans després.

DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE CONTACTE FREQÜENT: S’està procedint a netejar més intensament aquelles superfícies que l’alumnat toca de forma més habitual.

La nostra escola i el Departament d’Educació està en contacte permanent amb el Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública per saber si s’han d’aplicar mesures noves.

Deixa un comentari