Site icon AFA Escola Volerany

8M, fem-ho per elles!

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Volerany es suma a la celebració reivindicativa del Dia de la Dona perquè encara som molt lluny d’una societat igualitària en què els infants s’eduquin sense estereotips de gènere. Coeducar als nostres infants és educar-los en la llibertat, i oferir una educació sense estereotips de gènere i que fomenti l’esperit crític davant qualsevol discriminació és fer-los lliures.


Els patis d’escola, per exemple, representen un dels principals espais de socialització dels infants, però si els observem ens adonarem que els nens l’ocupen i les nenes no. L’estructura material dels patis s’han transformat, s’han eliminat els jardins i s’han convertit en pistes d’esport ocupades únicament per nens.


Però també cal que ens fixem que al llarg dels anys s’ha posat en evidencia la desigualtat i discriminació que pateixen les dones i s’ha visibilitat tot el que les nenes i joves necessitaven, però que el fet d’apoderar-les ha provocat que ens descuidem dels nens. Cal ensenyar als nens en valors que tradicionalment han estat femenins com l’amabilitat, la tendresa i la bondat, com elements bàsics de viure i conviure. Hem d’obrir les finestres del cor dels nois, per tal que comencin a sentir que la violència no serveix, només perquè ells també pateixen amb la violència.

Exit mobile version