Pel curs 2021-2022 l’AFA ha organitzat un nou projecte d’activitats extraescolars per l’Escola Volerany. Per a tots els nens i nenes que són socis/es de l’AFA oferim la possibilitat d’apuntar-se a diverses activitats de caràcter lúdic, pedagògic i esportiu com CrossFit, Taekwondo, Xperimenta, Robòtica, Anglès… I hem intentat trobar l’equilibri entre la qualitat, el cost econòmic i el temps del qual disposem.

Des de la Comissió d’Activitats Extraescolars de l’AFA creiem que és important que els infants facin algun tipus d’extraescolar per conèixer altres entorns, sortir una mica de la zona de confort, despertar i descobrir passions, saber què els agrada i què no, quines habilitats tenen, com es poden relacionar amb altres nens i nenes fora de l’entorn de la família i de l’aula, i aprendre en valors, en convivència.

Com i quan es fan les preinscripcions?

Per realitzar activitats extraescolars a l’Escola Volerany cal ser soci/a de l’AFA.

El període de preinscripció per a les activitats extraescolars per al curs 2021-2022 és del 14 al 21 de maig a través de formularis on-line que us presentem tot seguit:

Activitats esportives

Activitats artístiques

Anglès

Activitats científiques i tecnològiques

Piscina

És imprescindible fer l’abonament de 10€ de reserva per a cada activitat en el compte de l’AFA ES24 0081 1663 6600 0101 6408 amb el concepte “NOM ACTIVITAT-NOM ALUMNE/A-CURS QUE COMENÇARÀ AL SETEMBRE DE 2021” (exemple: TAEKWONDO-MAR GARCIA-3R).

Aquests 10€ es descomptaran del primer rebut del primer trimestre del curs 2021-2022. En cas que la família tiri enrere la inscripció al setembre no es retornaran, ja que aquesta reserva serveix per gestionar la viabilitat de les diverses activitats. D’altra banda, en el cas que una família faci ara la reserva de plaça per a una activitat extraescolar que després no es pot acabar realitzant per no arribar al mínim d’inscripcions es retornaran els 10€ de la preinscripció.

En cada activitat que s’oferta tindran preferència els/les alumnes que aquest tercer trimestre hi estan inscrits per poder garantir la seva continuïtat. Per a la resta de places ofertades i en el cas de les activitats que s’oferten per primera vegada els grups s’ompliran seguint l’ordre estricte de realització de l’inscripció on-line.

No s’admetran inscripcions fora de termini, ni es guardarà la plaça per antiguitat si no es presenten les inscripcions dins el termini establert.

Si sou família nombrosa o monoparental…

Les famílies nombroses o monoparentals que ho puguin acreditar amb el carnet corresponent podran beneficiar-se de 10€ de descompte del preu marcat en cada inscripció en la qual inscriguin el/s seu/s fills/es (a excepció de piscina).

Horari

Com sé si el meu fill/a ha aconseguit la plaça?

La primera setmana de juny penjarem a aquest web el llistat (de forma encriptada) amb els noms dels/les alumnes admesos/es.

Al setembre s’obriran només inscripcions dels grups on quedin places. L’inici de les activitats serà dilluns 4 d’octubre. Si les activitats no tenen un mínim d’inscrits que garanteixi que sigui viable no es realitzaran.

Qui organitza les extraescolars de l’escola?

Aquesta proposta d’activitats ha estat elaborada per la Comissió d’Activitats Extraescolars de l’AFA, configurada per famílies voluntàries de l’Associació de Famílies d’Alumnes que de forma desinteressada i totalment altruista dediquen part del seu temps personal per organitzar, coordinar i supervisar les activitats extraescolars de l’Escola Volerany. I ho fem perquè creiem que són una eina molt important per a la conciliació de les famílies de l’escola i també perquè esdevenen una oportunitat important per als infants de continuar aprenent, formant-se i gaudint més enllà de l’horari lectiu.

Aquí pots consultar el dossier sencer de les activitats extraescolars del Volerany pel curs 2021-2022

Deixa un comentari