L’AFA es veu obligada a pujar lleugerament el preu d’acollida matinal per tal d’evitar que continui sent un servei deficitari. El curs passat es va anar acumulant un dèficit de més de 1.000€ com a conseqüència dels pocs alumnes usuaris del servei i d’un augment del personal laboral per complir les mesures covid. Aquest inici de curs tampoc es compleix el mínim de 18 nens i nenes i per això els usuaris fixos socis de l’AFA passaran de pagar 25€/mes a pagar-ne 30€/mes, un preu encara molt per sota del què cobren altres escoles de Vilanova pel mateix servei.

Tot i que actualment, i durant tot el curs 2021-2022, el servei d’acollida matinal ha estat deficitari, des de l’AFA som conscients que l’encaix del trencaclosques familiar només és possible, en molts casos, gràcies a aquest tipus de serveis que gestiona i facilita l’associació que, amb la seva feina desinteressada, permet que l’alumnat comenci la jornada a una hora compatible amb els horaris dels pares, mares o tutors, dinin a l’escola i facin una activitat pedagògica fora d’horari escolar a un preu assequible a través de l’acollida matinal, el servei de menjador i les extraescolars. És per això que en cap cas ens hem plantejat cancel·lar el servei tot i que no surtin els números.

Aquest curs 2021-2022, una família sòcia de l’AFA que en faci ús de forma fixa pagarà al mes 30€ per aquest servei i si en fa ús de forma esporàdica haurà de pagar 2,50€ al dia. Els preus per aquelles famílies que no són sòcies de l’AFA serà de 60€/mes i 4,20€ al dia.

Deixa un comentari