A la passada Assemblea de famílies sòcies de l’AFA Escola Volerany celebrada divendres 5 de novembre de 2021 va quedar aprovat un canvi sustancial que la Comissió de Menjador ha negociat amb l’empresa Hort i Cuina. A partir d’ara quan una família avisi abans de les 10h del matí que el/la seu/a fill/a no es quedarà a dinar no se li cobrarà res d’aquell dia.


És un canvi que només afecta a l’alumnat fixe del servei de menjador. Fins ara, tot i avisar amb temps es cobraven 3€ per cobrir les despeses de monitoratge contractat per aquell dia. I és que l’empresa Hort i Cuina fa una previsió de contractació de monitoratge per cada dia en funció dels nens i nenes que es quedaran en una determinada data per tal de complir la ràtio monitor/alumnes que marca la legislació vigent.

Tot i així, la Comissió de Menjador, ha negociat amb l’empresa i han arribat a l’acord de no passar cap càrrec quan s’avisa amb l’antelació pactada. Aquells dies que s’hagin de de descomptar es regularitzaran el mes següent.

D’altra banda, a aquelles famílies que no avisen quan el seu/a fill/a usuari fixe del menjador no es queda a dinar se li cobrarà el preu complert, ja que l’empresa ja haurà fet la despesa tant de menjar com de monitoratge per aquell/a alumne/a.

Aquest canvi en la gestió econòmica del menjador del Volerany entra en vigor dilluns 8 de novembre de 2021.

Deixa un comentari