El passat divendres 5 de novembre de 2021 va tenir lloc al menjador de l’Escola Volerany l’assemblea ordinària de socis/es, que tenia per objectiu principal explicar els projectes que l’associació de famílies prepara per aquest curs 2021-2022 i presentar a votació aquells canvis de gestió i inversions que proposava la junta.

Canvi en el pagament del menjador

Entre les principals qüestions que van tirar endavant amb el vot unànime de tots els assistents es troba un canvi en el pagament de menjador. A partir d’ara quan una família avisi abans de les 10h del matí que el/la seu/a fill/a no es quedarà a dinar no se li cobrarà res d’aquell dia.

És un canvi que només afecta a l’alumnat fixe del servei de menjador. Fins ara, tot i avisar amb temps es cobraven 3€ per cobrir les despeses de monitoratge contractat per aquell dia. I és que l’empresa Hort i Cuina fa una previsió de contractació de monitoratge per cada dia en funció dels nens i nenes que es quedaran en una determinada data per tal de complir la ràtio monitor/alumnes que marca la legislació vigent.

Augment de la quantitat de reserva de plaça de les extraescolars

Les inscripcions a les extraescolars d’aquest primer trimestre han estat tot un èxit, amb un alt nombre de nens i nenes inscrits i que cursen més d’una activitat a l’escola. Però en aquest procés, amb una oferta d’activitats molt nombrosa i variada, hi ha una valoració negativa. I és que s’ha produït un gran nombre de baixes i moltes d’elles més enllà del període d’inscripcions.

En total la Comissió d’Activitats Extraescolars ha rebut 39 baixes, moltes d’elles d’última hora, a pocs dies de l’inici de l’activitat. Això ha fet que la comissió hagi decidit tirar endavant alguns grups tot i no arribar al mínim d’alumnes per tal que l’activitat fos viable, per respecte i consideració a aquelles famílies a les quals ja se’ls havia comunicat que sí que es faria aquella activitat. Aquest fet té com a resultat que alguns grups siguin deficitaris, tot i que el global de les activitats extraescolars no ho sigui.

És per això que es va portar fins a l’Assemblea l’opció de passar dels 10€ de reserva de plaça actual als 20€, per poder planificar d’una millor manera aquest servei tant important de l’AFA.

Inversió per actualitzar el fons de la biblioteca de l’escola

Per aquest curs 2021-2022 per a l’equip directiu de l’escola i el claustre en general la biblioteca és un projecte de centre important. No només l’entenen com una eina per fomentar la lectura i donar suport al currículum sinó que el volen convertir en un espai d’aprenentatge i al mateix temps de lleure.

Però actualment l’alumnat no la té com a punt de referència de consulta perquè el seu fons està desactualitzat. Els materials de la biblioteca han de ser diversos -en formats i suports- i han de ser de qualitat, actualitzats, ben catalogats i organitzats per poder-los utilitzar tant a la biblioteca com a les aules.

És per això que a l’assemblea de famílies sòcies es va aprovar invertir en aquest projecte d’escola amb una aportació d’entre 1.000€ a 3.000€.

Tallers i activitats de convivència i coeducació a les aules

Aquest curs 2021-2022 arrenca l’activitat d’una nova comissió dins de l’AFA que porta per nom Comissió de Convivència i Coeducació i que es tirarà endavant de forma transversal en estreta col·laboració amb el grup de treball de convivència del claustre de l’escola.

Al llarg del curs es realitzaran diverses setmanes temàtiques per a les quals s’organitzaran de forma paral·lela tallers i xerrades per a l’alumnat dins l’horari escolar i per a les famílies dins l’activitat de l’Escola de Famílies.

Neix amb l’objectiu de sensibilitzar, informar i assessorar sobre la diversitat sexual i de gènere, diversitat d’origen cultural i diversitat funcional. L’objectiu és ajudar a incorporar aquests eixos de diversitat transversalment a les nostres activitats (extraescolars, menjador, escola de famílies, etc.) i contribuir a construir una escola més inclusiva i de respecte amb la diversitat. I, per fer-ho, es destinaran recursos econòmics per pagar els tallers que es preparin per setmanes temàtiques al voltant de dates significatives com el Dia Universal dels Drets dels Infants, el Dia de la Dona o Dia Internacional contra l’assetjament escolar, entre d’altres.

Nova eina de gestió i administració

Per tal de fer més àgil i eficient la feina de gestió de les famílies sòcies la junta de l’AFA proposa la contractació d’una nova eina de gestió on-line, Playoff. A més, com a associació ens ajuda a complir la llei de protecció de dades (Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals).

Playoff és un programa de gestió per a entitats com les AFAs (amb un cost de 45€/mes) que té com a funcions bàsiques:

  • Gestió de socis/es: Permet captar nous/es socis/es i mantenir actualitzades les
    dades de les nostres famílies sòcies.
  • Gestió documental: Foto, NIF, tarjeta sanitària, sol·licitud baixa, etc.
  • Gestió de rebuts, SEPA, rebuts puntuals, impagats.
  • Preinscripció via web pels propis socis als nostres serveis.
  • Control de despeses bàsic.
  • Gestió comptable amb escaneig de factures, assentament directe.

Si voleu conéixer el contingut detallat del què es va presentar a l’assemblea us podeu descarregar la presentació que us deixem a continuació.

Deixa un comentari