Un grup important de famílies de l’Escola Volerany (132) van participar a l’enquesta realitzada per la Plataforma Camins Escolars VNG a finals de setembre valorant l’entorn escolar del nostre centre educatiu. De les respostes s’extreu que una gran majoria de nens i nenes fa el desplaçament fins a l’escola a peu (70%) i que entre les principals preocupacions que té la comunitat educativa del Volerany està la manca de seguretat en el trajecte amb passos de vianants poc senyalitzats i perillosos i brutícia a l’entorn escolar. Però si hi ha una reivindicació que es repeteix és la necessitat de tallar el trànsit rodat al carrer Ramon i Cajal a les hores d’entrada i sortida de l’escola (8.45h i 16.15h), com ja ho està al carrer Castellet.

Coincidint amb l’inici del curs escolar 2021-2022, i amb intenció de portar algunes conclusions sobre la valoració de les famílies dels camins escolars a Vilanova i la Geltrú a l’audiència pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del 29 de setembre, la Plataforma pels Camins Escolars VNG va realitzar una enquesta online en la qual van participar 132 famílies del Volerany. Tenint en compte l’alta participació de les famílies de la nostra escola, donem per fet que la seguretat de l’entorn escolar és un tema que preocupa a la nostra comunitat educativa i des de l’AFA farem tot el possible per traslladar aquestes preocupacions a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i aconseguir paliar alguns dels problemes viaris amb els quals conviuen els nostres nens i nenes a l’hora d’accedir a l’escola diàriament.

Tancament del carrer Ramon i Cajal en les entrades i sortides

El curs passat, 2020-2021 vam aconseguir que l’Ajuntament tallés el trànsit rodat de vehicles en horaris d’entrades i sortides de l’escola en les franges de 8:45h a 9:15h del matí i de 16:15h a 16:45h. D’una forma exemplar el claustre, l’alumnat i les famílies es van fer responsables de posar i treure la tanca que ens va cedir l’Ajuntament i que assegura que cap cotxe circuli per aquest tram durant aquestes franges i, per tant, que les entrades i sortides per la porta principal, per l’hort i per la reixa de P3 es puguin fer de la manera més segura per als infants i les famílies. La comunitat del Volerany vam ser autosuficients en aquest sentit i no requerim de la presència d’un agent de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú per controlar aquest punt de la circulació ja que no és estrany veure una família posant la tanca a les 8.45h i un membre del claustre treure-la a les 9.15h.

Davant d’aquesta experiència tan positiva iniciada el curs passat, per aquest curs 2021-2022 des de l’escola i amb el suport de l’AFA es va entrar una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demanant que es fes el mateix al carrer Ramon i Cajal, ja que per l’entrada del pati es concentren moltes famílies en dues voreres molt estretes. De moment no hem rebut resposta al respecte però amb aquestes dades de l’enquesta a la mà reiterarem aquesta necessitat de la nostra comunitat educativa, sempre tenint en ment per sobre de tot la seguretat dels infants.

En aquest punt d’entrada a l’escola, per on accedeixen infants de 1r, 2n i 6è, les famílies esperen a diari en un espai molt petit amb la por constant a què un nen o nena ocupi la calçada i pugui tenir lloc un accident.

D’altra banda, també fem una crida a la responsabilitat de tota la comunitat educativa, ja que una de les millores que vam aconseguir, fer exclusiu per a vianants el tros del carrer de Canyelles, en moltes ocasions està sent utilitzat com a aparcament ràpid per a famílies posant en risc als infants en les seves entrades i sortides.

Passos de vianants poc visibles

Una altra de les reivindicacions plasmades a l’enquesta per part de les famílies del Volerany és la inseguretat dels passos de vianant al llarg dels diversos camins escolars que porten fins al centre educatiu.

Les famílies posen de manifest la necessitat de fer passos de vianants elevats o ben visibles per als conductors en punts claus. Hi ha moltes famílies que el seu camí cap a l’escola passa pel Carrer de l’Aigua i els Jardins Francesc Macià. En aquest sentit les famílies destaquen que en aquests carrers (c/Aigua i c/Francesc Macià) perceben perillositat a l’hora de creuar amb els seus fills i filles per l’alt fluxe de vehicles que tenen aquestes dues vies, els encreuaments amb poca visibilitat i els passos de vianants que en molts casos no són respectats pels conductors.

La brutícia de l’entorn escolar, amb excrements de gos a les portes de l’escola de forma constant, és un altre dels punts negres del nostre entorn.

Carril bici que arribi fins l’escola

Segons les dades de l’enquesta realitzada a finals de setembre, el 70% de les famílies van a l’escola a peu, el 21% ho fan en cotxe, el 5% ho fan amb bicicleta o patinet i un 2% ho fa en transport públic. Amb aquestes dades a la mà i tenint en compte els comentaris d’algunes de les famílies que també plasmats en aquesta enquesta, ens plantegem la incògnita si  augmentaria el nombre de famílies que vindria a l’escola en bicicleta si realment existís un recorregut segur per fer-ho com un carril bici. I una altra dada destacable en aquesta línia és que actualment el 96% dels infants van a l’escola acompanyats d’un adult de referència, tot i que un 37% dels enquestats manifesta que els agradaria que el seu fill o filla pogués fer el desplaçament sol/a i guanyés autonomia.

Deixa un comentari