Site icon AFA Escola Volerany

Recomanacions de contes per treballar la coeducació i la igualtat de gènere

La Comissió de Biblioteca de l’AFA Escola Volerany celebra el Dia Internacional de la Dona amb una selecció de contes per a què les famílies puguem transmetre als nostres infants uns valors i unes actituds que vagin en la línea de superació dels estereotips de gènere i el tracte no sexista, amb l’objectiu d’educar en igualtat.

Si volem construir una societat més igualitària la lectura infantil i juvenil ha de ser
un instrument que ajudi a trencar amb les idees estereotipades que existeixen en la
actualitat sobre les dones i els homes, i que mostrin una visió del món basada en la
igualtat, la tolerància, el respecte i la llibertat. Un món on nenes i nens,
independentment del seu sexe, puguin escollir els desitjos, somnis i il·lusions que
els agradaria aconseguir a la seva vida i tenir les mateixes oportunitats per
aconseguir-los.

Exit mobile version