Dates

El període de preinscripció per a les activitats extraescolars per al curs 2021-2022 és del 14 al 21 de maig a través de formularis on-line.

Com fer la preinscripció?

Per realitzar activitats extraescolars a l’Escola Volerany cal ser soci/a de l’AFA.

El període de preinscripció per a les activitats extraescolars per al curs 2021-2022 és del 14 al 21 de maig a través de formularis on-line que us presentem tot seguit:

Activitats esportives

Activitats artístiques

Anglès

Activitats científiques i tecnològiques

Piscina

És imprescindible fer l’abonament de 10€ de reserva per a cada activitat en el compte de l’AFA ES24 0081 1663 6600 0101 6408 amb el concepte “NOM ACTIVITAT-NOM ALUMNE/A-CURS QUE COMENÇARÀ AL SETEMBRE DE 2021” (exemple: TAEKWONDO-MAR GARCIA-3R).

Aquests 10€ es descomptaran del primer rebut del primer trimestre del curs 2021-2022. En cas que la família tiri enrere la inscripció al setembre no es retornaran, ja que aquesta reserva serveix per gestionar la viabilitat de les diverses activitats. D’altra banda, en el cas que una família faci ara la reserva de plaça per a una activitat extraescolar que després no es pot acabar realitzant per no arribar al mínim d’inscripcions es retornaran els 10€ de la preinscripció.

En cada activitat que s’oferta tindran preferència els/les alumnes que aquest tercer trimestre hi estan inscrits per poder garantir la seva continuïtat. Per a la resta de places ofertades i en el cas de les activitats que s’oferten per primera vegada els grups s’ompliran seguint l’ordre estricte de realització de l’inscripció on-line.

No s’admetran inscripcions fora de termini, ni es guardarà la plaça per antiguitat si no es presenten les inscripcions dins el termini establert.

Aquesta nova via d’inscripcions ve donada com a resposta de la situació excepcional que estem vivint per la crisi sanitària de la covid-19 que ens fa prioritzar la utilització d’eines digitals.

Si sorgeix algun tipus de problema durant la preinscripció a través dels formularis de forma telemàtica us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu electrònic afa@escolavolerany.cat.

Altes noves durant el curs

Es pot fer una alta nova durant el curs al canvi de trimestre (desembre i març), només en aquelles activitats on hi hagi places i s’ha de procedir de la mateixa manera que una alta nova (Llegir apartat ALTES de més amunt)

Canvi d’activitat

Es pot fer un canvi d’activitat durant el curs al canvi de trimestre (desembre i març) i notificar-ho a l’AFA al correu electrònic afa@escolavolerany.cat