L’Associació de famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Volerany és l’associació, sense ànim de lucre, que aplega tots els pares, mares o tutors legals dels alumnes  de l’Escola Volerany que ho sol·liciten.

La nostra missió és contribuir a assolir l’èxit escolar i personal de l’alumnat de l’Escola Volerany, a partir de la millora de la qualitat educativa, tot afavorint el clima educatiu entre tots els agents de la comunitat escolar.

PER QUÈ FER-TE SOCI/A DE L’AFA?

Aquí et donem 6 motius.

QUÈ FEM?

 • Organitzar i gestionar serveis i activitats que complementen l’educació dels nens i nenes del centre sense dependre directament de l’escola.
  • Servei d’Acollida
  • Servei de Menjador
  • Activitats Extraescolars
 • Col·labora i dóna suport a l’equip directiu, de professors i participa en el Consell Escolar.
 • S’encarrega de gestionar el Servei de Llibres Socialitzats.
 • Donem suport econòmic en el monitoratge per les colònies
 • Col·labora econòmicament amb l’escola amb l’objectiu de millorar els recursos pedagògics, activitats del centre educatiu i en l’adquisició de material i equipament per l’escola:
  • Totes les aules estan dotades de pissarres digitals.
  • Ordinadors.
  • Equip de megafonia.
  • Material lúdic per cada cicle.
  • Equipament del gimnàs.
  • Festa de fi de curs.

QUI LA FORMA?

Totes les famílies d’alumnes de l’escola que s’associen.

Són representats per una Junta, que actualment està formada per:
– Presidència
– Secretaria
– Tresoreria

I les comissions d’Acollida, Menjador, Activitats Extraescolars, Llibres, Festes, Escola de Famílies, Relacions Exteriors i Comunicació.

VOLS FORMAR PART DE L’AFA?

Et convidem a col·laborar i tenir un paper actiu en el projecte educatiu de l’escola, conèixer de prop que fan els nostres fills i filles.
La nostra Associació (AFA) és de caràcter obert i participatiu, sempre està obert a noves incorporacions.

Depèn del temps que vulguis i puguis dedicar.

 • De continuïtat, com a vocal d’alguna comissió col·laborant regularment.
 • De forma puntual, ajudant o col·laborant en algunes tasques o comissió.