Site icon AFA Escola Volerany

L’AFA

L’Associació de famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Volerany és l’associació, sense ànim de lucre, que aplega tots els pares, mares o tutors legals dels alumnes  de l’Escola Volerany que ho sol·liciten.

La nostra missió és contribuir a assolir l’èxit escolar i personal de l’alumnat de l’Escola Volerany, a partir de la millora de la qualitat educativa, tot afavorint el clima educatiu entre tots els agents de la comunitat escolar.

PER QUÈ FER-TE SOCI/A DE L’AFA?

Aquí et donem 6 motius.

QUÈ FEM?

QUI LA FORMA?

Totes les famílies d’alumnes de l’escola que s’associen.

Són representats per una Junta, que actualment està formada per:
– Presidència
– Secretaria
– Tresoreria

I les comissions d’Acollida, Menjador, Activitats Extraescolars, Llibres, Festes, Escola de Famílies, Relacions Exteriors i Comunicació.

VOLS FORMAR PART DE L’AFA?

Et convidem a col·laborar i tenir un paper actiu en el projecte educatiu de l’escola, conèixer de prop que fan els nostres fills i filles.
La nostra Associació (AFA) és de caràcter obert i participatiu, sempre està obert a noves incorporacions.

Depèn del temps que vulguis i puguis dedicar.

 

 

 

Exit mobile version