ASSEMBLEA ORDINÀRIA JUNY 2016

20160630144420-page-001

L’AMPA  fa cada any una aportació econòmica a l’escola. Aquest curs es va acordar amb l’escola, acord que va ser ratificat en Consell Escolar, que aquesta aportació aniria destinada a sufragar els tots els actes de la celebració dels 10 anys.

Detall de l’aportació per la celebració.

SOPAR-FESTA

 

Sopar (680 x 8€)…………………………    5.440,00€
Lloguer sala ………………………………   3.500,00€
Monitors …………………………………..      111,32€ (Extres per control nens)
Duet Ambient (conjunt musical)………..      605,00€

Total despeses…………………………….. 9.656,32€

Ingrès per vedes de tiquets (405 x 5€)……… – 2.025,00€

TOTAL SOPAR/FESTA…………………………. 7.631,32€

SORTIDA MASIA CABANYES

Màquina xapes ……………………………….      518,49€
Video……………………………………………      544,50€
Coques…………………………………………      284,00€
Aigua……………………………………………        41,30€
Globus, espelmes, decoració………………..       102,24€
Samarretes……………………………………..   1.499,87€

TOTAL SORTIDA MASIA CABANYES……… 2.990,40€

L’aportació total de l’AMPA per a la celebració del 10é aniversari de l’Escola, ha estat de:  10.621,72€