Qualsevol aspecte que s’hagi de notificar respecte al servei de menjador es farà mitjançant els següents canals (per exemple, si els/les alumnes fixos/es o esporàdics/es no faran ús del servei un dia determinat o els alumnes esporàdics que volen fer ús del servei). Es podrà fer presencialment a la finestra de l’oficina de l’AFA o per les vies de contacte disponibles abans de les 10:30h del mateix dia.

Telèfon de coordinadora del servei (Sara): 623 55 40 88

Correu electrònic: menjador.platiforquilla@gmail.com

Segueix-nos a Instagram: @platiforquilla