Pel curs 2022-2023 l’AFA ha organitzat un projecte d’activitats extraescolars per l’Escola Volerany per a tots els nens i nenes que són socis/es de l’AFA en el qual oferim diverses activitats de caràcter lúdic, pedagògic i esportiu com CrossFit, Taekwondo, Xperimenta, Robòtica, Anglès… I hem intentat trobar l’equilibri entre la qualitat, el cost econòmic i el temps del qual disposem.

Des de la Comissió d’Activitats Extraescolars de l’AFA creiem que és important que els infants facin algun tipus d’extraescolar per conèixer altres entorns, sortir una mica de la zona de confort, despertar i descobrir passions, saber què els agrada i què no, quines habilitats tenen, com es poden relacionar amb altres nens i nenes fora de l’entorn de la família i de l’aula, i aprendre en valors, en convivència.

Recordeu que per tal de poder realitzar alguna activitat extraescolar és imprescindible ser soci/a de l’AFA.