LLIBRES CURS 2022-2023

PROJECTE DE MATEMÀTIQUES INNOVAMAT

Des de la Comissió de Llibres gestionem la venda de llibres/quaderns escolars i intentem trobar els millors preus per a les famílies. Ho fem treballant en el context de transformació i adaptació als nous mètodes educatius en el qual es troba la nostra escola i que comporta, entre d’altres coses, la desaparició del llibre de text convencional. Una gran majoria de l’alumnat del centre no utilitza llibres de text, només en alguna matèria dels últims cursos de primària, però sí que s’utilitzen materials i quadernets molt més manipulatius.

Gestionem l’adquisició de quadernets i materials didàctics que s’adquereixen per a algunes assignatures. Un exemple és el material que s’engloba amb el nom de Projecte Innovamat de l’àrea de les matemàtiques. Aquest projecte proposa unes matemàtiques contextualitzades, un currículum flexible, activitats variades que parteixen de material manipulatiu i applets, tècniques i estratègies que faciliten l’avaluació i la gestió de l’aula del segle XXI, la personalització de l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu o la gamificació. Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i li permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius.

Un altre exemple és el quadernet Tot Tallers 3 (La Galera) utilitzats per l’assignatura de Llengua Catalana. És un material que permet treballar de manera còmoda i avaluar les competències bàsiques per àmbits (lingüístic en aquest cas) i dimensions a Primària.

Es tracta d’un material diferent que proposa 30 tallers en cada nivell. La metodologia dels tallers se centra en l’alumne i combina teoria i pràctica, permet aplicar els aprenentatges, potencia l’autonomia personal i afavoreix el treball amb els companys i companyes.

Recordeu que fins el 15 d’agost es pot procedir al pagament dels materials didàctics. Trobareu tota la informació a l’apartat “Llibres curs 2022-2023” d’aquest web.