LLIBRES DE TEXT

P3 a P5: No hi ha llibres
1er i 2n: Només es realitzarà la venda de llibres als Socis de l’AMPA.
3er a 6é: Només es realitzarà servei de llibres als Socis de l’AMPA que s’adhereixin al Projecte de Socialització de Llibres. Aquests llibres pertanyeran a l’AMPA i s’hauran retornar en bon estat al finalitzar el curs.

Forma pagament

Ingrés al IBAN de l’AMPA ES24 0081 1663 6600 0101 6408
(Codi pagament caixer 151040)

S’ha de fer arribar justificant ingrés a través del e-mail ampa@escolavolerany.cat

IMPORTANT

A l’hora de fer l’ingrés s’ha d’indicar CLARAMENT el següent concepte:
NOM I COGNOM DEL NEN/A – CURS – LLIBRES

Per evitar errors i facilitar la tasca administrativa feu un ingrés per a cada un dels conceptes (AMPA o LLIBRES), segons està indicat. Si teniu més d’un fill escolaritzat al centre, us demanem que feu els ingressos per separat.

Aquest curs no haurà dia de entrega de llibres, tots aquells que hagin realitzat els ingressos pretinents dins el termini establert i hagin fet arribar els justificants tindran els llibres a la classe el primer dia d’escola.
L’AMPA no es fa càrrec de la seguretat d’aconseguir els llibres en els casos de pagaments de llibres posteriors a la data límit

RELACIÓ DE LLIBRES PER CURSOS
Clica damunt el calendari per fer la imatge més gran
Clica damunt el calendari per fer la imatge més gran
Clica damunt el calendari per fer la imatge més gran
Clica damunt el calendari per fer la imatge més gran
Clica damunt el calendari per fer la imatge més gran
Clica damunt el calendari per fer la imatge més gran