Site icon AFA Escola Volerany

Menjador

L’empresa vilanovina PLAT I FORQUILLA gestiona íntegrament el Servei de Menjador (cuina i monitoratge) i ofereix cuina elaborada al propi centre. És una petita empresa creada per donar el servei de menjador exclusiu per a la nostra escola.

D’altra banda, La nostra visió és crear un espai-migdia on es pugui oferir un aprenentatge per als infants tant personal com social i no només un servei de dinar i lleure convencional. Els nostres valors són la confiança, el respecte, la tolerància, la inclusió a més de donar suport i independència als infants per desenvolupar hàbits d’higiene i alimentació seguint un estil de menjar saludable basat en productes ecològic i de proximitat

Al menjador de l’Escola Volerany es fomenta la cuina de proximitat, sotenible i ecològica. Donem gran valor tant a l’àmbit de cuina i alimentació com a l’estona lliure de joc. I és que la finalitat és oferir un servei integral de qualitat cobrint les necessitats del menjador escolar.

OBJECTIUS GENERALS

– Cobrir les necessitats nutritives de l’alumnat.

– Oferir una dieta diversa, equilibrada i amb quantitat suficient.

– Fomentar un menjador de proximitat, sostenible i ecològic.

– Promoure l’adquisició d’hàbits, actitutds i valors socials, alimentaris, d’higiene, salut i de convivència.

– Fomentar que el migdia esdevingui un temps de descans de la jornada escolar amb activitats, jocs i tallers.

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

L’alumnat d’Infantil disposa d’una llibreta on es detallarà si han menjat, descansat (en cas dels infants de I3) i si hi ha hagut alguna incidència. Cal que aquesta llibreta torni cada dia a l’escola.
Per als alumnes de Primària l’informe serà trimestral i inclourà informació entorn dels hàbits alimentaris, higiènics, de relació social, d’actitud durant el temps lliure i de relació amb els/les companys/es i monitors/es.
Les petites incidències del dia a dia seran comunicades per la coordinadora, Sara Leyton, per via telefònica o Dinantia.

INICI DEL SERVEI DE MENJADOR

I3: segons la recomanació de l’escola després del període d’adaptació
A partir de I4: El primer dia de curs

Exit mobile version