Site icon AFA Escola Volerany

Activitats temps del migdia

A Plat i Forquilla, l’empresa que gestiona el temps del migdia, els importa l’educació en el lleure dels infants, i volen implicar-se molt en el seu temps lliure dins de l’espai de menjador.
Dins d’aquest espai volen fomentar alguns aspectes com el treball en equip, la creativitat, la inclusió, i els hàbits saludables, entre altres. I és que és important treballar el lleure i educar-los perquè facin un bon ús minimitzant per exemple les pantalles que utilitzen sovint en el seu dia a dia. Així doncs, els responsables de lleure proposen activitats alternatives perquè en cap moment es puguin avorrir i a més els ajudin a desenvolupar diferents aspectes del seu creixement. El responsable del lleure del migdia és Alexis Soto.

INFANTIL

PRIMÀRIA

Totes les activitats de l’alumnat de primària són opcionals perquè els infants siguin lliures d’escollir alló que sigui de la seva preferència. Les activitats proposades són les següents:

Exit mobile version