Els menús diaris que s’ofereixen a l’Escola Volerany els ofereix l’emrpesa Plat i Forquilla i estan supervisats per una dietista-nutricionista. Es basen en una dieta mediterrània per a la qual s’utilitzen llegums, arròs i pasta ecològiques i peix i carn de proximitat. Si l’alumne pateix algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància alimentària, cal notificar-ho a la coordinadora.

Si algun nen/a necessita un menú alternatiu per indisposició temporal, els pares ho hauran de comunicar a la coordinadora abans de les 10:30h per tal de elaborar-li un menú de dieta. D’altra banda, l’empresa Plat i Forquilla treballa amb els infants en el temps del migdia, fomentant els hàbits referents a la nutrició i la digestió, els aspectes socials i culturals que envolten el fet de seure a taula per menjar, i les activitats pedagògiques que complementen aquest espai amb una vessant lúdica i educativa.