Els preus del servei varien en funció si els infants són fixes o esporàdics. Entenem per fixes a aquells infants que estan inscrits al servei més de tres dies per setmana, i els esporàdics són aquells que estan inscrits dos dies o menys per setmana, o bé es queden de forma
puntual. En la inscripció s’haurà de marcar els dies de la setmana que l’infant farà ús del servei de menjador.

En cas que un/a alumne/a fixe/a hagi de faltar qualsevol dia, s’ha de notificar abans de les 10:30h del mateix dia per descomptar els 3€ corresponents del preu del menjar. El servei de monitoratge es cobrarà igual.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament del servei es podrà fer efectiu mitjançant les següents vies de pagament:
Gir bancari: el dia 1 a mes vençut.
Efectiu o targeta: Caldrà passar-se per la finestra de l’oficina de l’AFA a fer el pagament en horari d’atenció al públic de 9:00h a 10:30h.