A continuació us traslladem els detalls dels nous protocols del servei d’acollida matinal en la situació actual de lluita contra la propagació de la covid-19.

Us recomanem que us el llegiu detingudament atès que, com conseqüència de les noves mesures organitzatives del centre, el servei d’acollida també es veu modificat en algunes qüestions importants:

L’horari del servei d’acollida matinal comença a les 7:45 h i finalitza a la darrera hora d’entrada a les aules. Degut a que l’entrada esglaonada dels alumnes al l’escola començarà a les 8:50 h, excepcionalment no es permetrà l’entrada a acollida de cap infant a partir de les 8:40 h.

L’entrada es realitzarà per la porta principal del centre. Una de les monitores del servei obrirà la porta i únicament entrarà l’infant.

 En el moment de l’entrada se li prendrà la temperatura i es realitzarà la higiene de mans.

 Cada grup només compartirà taula amb el seu grup estable, el seu “grup bombolla“.

Tots els infants usuaris del servei hauran de portar la mascareta durant tot el temps que romanguin al menjador i quan es traslladin a les seves aules.

Es recomana que els infants no esmorzin durant el servei d’acollida, ja que la mascareta és d’ús obligatori. En el cas que excepcionalment haguessin d’esmorzar en aquest temps, no es pot entrar menjant al centre. El menjar hauria d’anar en una carmanyola o similar, i l’infant el podrà menjar un cop es trobi dins del menjador, retirant la mascareta només pel temps imprescindible.