QUOTA SOCI AFA

Per ser soci/a de l’AFA cal pagar una única quota per curs i família de 40€.

Cal omplir el següent formulari de forma telemàtica, des d’on es pot tramitar el pagament tant amb targeta com amb transferència bancària.

Formulari alta soci/a AFA Escola Volerany

Per què fer-te soci de l’AFA?

Si sorgeix alguna incidència en el pagamet a través de Playoff podeu fer una transferència i enviar el justificant al correu electrònic afa@escolavolerany.cat, abans del 15/08/2022. L’ingrés cal fer-lo al IBAN de l’AFA ES24 0081 1663 6600 0101 6408.

MOLT IMPORTANT:

Indicar CLARAMENT el concepte següent:
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A + CURS + AFA

Per evitar errors i facilitar la tasca administrativa feu un ingrés per a cada un dels conceptes (AFA o LLIBRES), segons està indicat. Si teniu més d’un fill/a escolaritzat/a al centre, us demanem que feu els ingressos per separat.

INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT A TRAVÉS DEL CAIXER

1. Introduir la llibreta O targeta al caixer de Banc Sabadell
2. Introduir número secret personal
3. Prémer opció: “altres operacions”
4. Prémer opció: “pagaments a tercers”
5. Introduir el codi de l’entitat: 151040 i continuar
6. Confirmar: tecla sí
7. Triar concepte i l’import corresponent (soci o llibres)
8. Teclejar a la pantalla el nom de l’alumne i curs
9. Confirmar i retirar els dos resguards del pagament

REBUT DEL PAGAMENT DE L’AFA

Si es necessita el document de pagament (Rebut) per poder presentar-lo per beneficiar-se dels serveis en els que tenim descompte, es pot demanar a través de la pestanya CONTACTA o del correu electrònic afa@escolavolerany.cat, especifcant Nom, Cognoms i DNI del pare/mare o tutor, nom, cognoms i curs de l’alumne/a o alumnes a qui pertany.

Posteriorment rebran un correu dient on el podran recollir.