La nostra escola està adherida a la XEI (Xarxa d’Escoles Insubmises contra la LOMCE)

I quins motius tenim per estar en contra de la LOMCE?
 • Les administracions educatives publicaran els resultats obtinguts.
 • És un instrument basat en la competència que permetrà classificar els centres i establir rànquings entre ells.
 • S’utilitzaran les classificacions per premiar i/o castigar els centres
 • Les proves es fan enmig d’un cicle: Els programes es veuen alterats i modificats per tal de focalitzar-se en els continguts marcats i així aconseguir una “bona nota”, ja que podran ser assignats incentius en funció dels resultats.
 • S’avalua un percentatge mínim de l’aprenentatge. Es centren en dues o tres matèries obviant el desenvolupament integral.
 • No es tenen en compte:
  • Peculiaritats socioeconòmiques
  • Peculiaritats geogràfiques
  • Situació personal de cada alumne
 • Els resultats sí que classifiquen els centres en la seva totalitat.
 • Precarització de la situació laboral dels mestres. Es veuran immersos en un sistema de gestió de resultats que els força a moure’s en un entorn de competició i incentius econòmics.
 • Segregació de l’alumnat: Les proves poden ser tingudes en compte a l’hora de repetir curs o determinar l’accès a les diferents vies de l’educació secundària.
 • S’elimina la garantia d’una educació obligatoria universal, de qualitat, per a totes les persones, independentment de la seva situació personal i socioeconòmica.
 • Sense consens: La llei no ha estat consensuada al Parlament ni entre la comunitat educativa, sindicats, pedagogs ni experts en educació.

Descarrega’t aquest document en .PDF clicant aquí

Comunicat: doble joc del Departament d’Ensenyament